Startsida / Kurskatalog
Course
Översikt (STEG-1)
dioevidence 3
Översikt (STEG-1)
Denna film ger dig en snabb översikt kring vad dioevidence innehåller och vad du kan göra.
Hemtjänst - enkät (STEG-1-UH)
Vård och omsorg
Hemtjänst - enkät (STEG-1-UH)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i utvärderingsmetoden ’Hemtjänst' (UH) för systematisk kvalitetsutvärdering. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringstest, - förkunskaper:...
Enkät (STEG-2)
dioevidence 3
Enkät (STEG-2)
Denna film ger dig en snabb översikt av ENKÄT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Hemtjänst - analys (STEG-2-UH)
Vård och omsorg
Hemtjänst - analys (STEG-2-UH)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra analyser och skapa rapporter och mallar (ANALYS/RAPPORT-funktionerna) i dioevidence med utvärderingsmetoden ’Hemtjänst' (UH) för systematisk kvalitetsutvärdering. - kursen innehåller: 2 avsnitt...
Hemtjänst - månadsöversikt (STEG-3-UH)
Vård och omsorg
Hemtjänst - månadsöversikt (STEG-3-UH)
Denna film beskriver övergripande översikterna (månad-, kvartal och år) för utvärderingen av hemtjänsten i Göteborgs Stad. De presenteras via en direktlänk på alla stadsdelars intranät. Det finns även möjlighet att prenumerera på...
Analys (STEG-3A)
dioevidence 3
Analys (STEG-3A)
Denna film ger dig en snabb översikt kring ANALYS-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Analys (fördjupad) (STEG-3B)
dioevidence 3
Analys (fördjupad) (STEG-3B)
Denna film ger dig en fördjupning i funktionen ANALYS där vi använder exemplet Hemtjänst. Alla funktioner som visas här kan användas för alla olika målgrupper, uppföljnings- och karläggningsmetoder i dioevidence.
Rapport (STEG-4)
dioevidence 3
Rapport (STEG-4)
Denna film ger dig en snabb översikt av RAPPORT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Barn och unga - generell (UBU)
Barn och ungdom
Barn och unga - generell (UBU)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av familjehem, vård och boende (HVB), stödboende och öppenvård. - kursen...
Ensamkommande (UBU-EK)
Barn och ungdom
Ensamkommande (UBU-EK)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av Ensamkommande med insatstyperna; familjehem, vård och boende (HVB),...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.