Startsida / Kurskatalog / Månadsöversikt (DEMO-2)

Månadsöversikt (DEMO-2)

IT-stödet → Månadsöversikt


Beskrivning

Denna demo består av en (1) film som övergripande beskriver månadsöversikten som skickas en gång per månad per uppföljningsmetod (målgrupp) till chefer, medarbetare och politiker från IT-stödet dioevidence™ (de man vill inom kommunen får prenumerera).

Denna översikt är en referenspunkt för alla att månadsvis kunna följa utvecklingen inom fyra (4) områden.
1. Statistik genomförda utvärderingar (antal/fördelning)
2. Genus (skillnad/betyg/fördelning)
3. Kvalitetsindikatorer (skillnad/fördelning/betyg/och utveckling över 6 månader)
4. Vårdgivare/Utförare (Betyg/Antal)

Innehåll
  • Demo (03:14)
Regler för genomförande
  • Du måste genomföra avsnitt "Demo (03:14)"